Αρχική Εταιρικό Προφίλ Διαχείριση Στόλου Οχημάτων Επικοινωνία Demo Υποστήριξη   Είσοδος Μελών    
 
Τηλεμετρία
Βρίσκεστε εδώ : » Αρχική / Υπηρεσίες / Τηλεμετρία

Ο όρος τηλεμετρία αναφέρεται στη διαδικασία συλλογής και μεταφοράς της πληροφορίας από μια απομακρυσμένη τοποθεσία στο κέντρο ελέγχου.Εκεί η πληροφορία μπορεί να παρατηρηθεί, να αποκωδικοποιηθεί, να αξιολογηθεί και να πραγματοποιηθούν οι κατάλληλες ενέργειες.

Η βασική ιδέα της τηλεμετρίας υπάρχει εδώ και αιώνες, από την επικοινωνία με σήματα καπνού μέχρι τα εξελιγμένα σημερινά ασύρματα συστήματα. Η τηλεμετρία μέσω ραδιοκυμάτων παρέχει μοναδικά πλεονεκτήματα σε σχέση με άλλους τρόπους μετάδοσης.
Μερικά από αυτά είναι:
  • Δεν υπάρχει καλώδιο μετάδοσης που μπορεί να κοπεί ή να φθαρεί
  • Μικρός χρόνος απόκρισης
  • Μικρότερο κόστος σε σχέση με μισθωμένες γραμμές
  • Ευκολία χρήσης σε απομακρυσμένα σημεία όπου δεν είναι δυνατή η εγκατάσταση ομοαξονικών καλωδίων
  • Εύκολη μετακίνηση σε άλλη τοποθεσία
  • Λειτουργία κάτω από δύσκολες συνθήκες
Οι κατάλληλα σχεδιασμένες ασύρματες ζεύξεις παρέχουν χαμηλό κόστος, αποτελεσματικά και ευέλικτα συστήματα αποστολής και λήψης δεδομένων που λειτουργούν για πολλά χρόνια με ελάχιστη συντήρηση.
Η Spidersat με πολυετή εμπειρία στα σύστημα τηλεμετρίας και αυτοματισμών αναλαμβάνει:
  • τον εκσυγχρονισμό των υφισταμένων εγκαταστάσεων (γεωτρήσεις, δεξαμενές και αντλιοστάσια), με τη διευκόλυνση του ελέγχου και της αυτοματοποίησης τους
  • την εγκατάσταση νέων οργάνων και συστημάτων τηλε-ελέγχου - τηλεχειρισμού και αυτοματοποίησης (S.C.A.D.A.) , καθώς στον εκσυγχρονισμό των παλαιών
  • την εγκατάσταση ενός Κεντρικού Διαχειριστικού Συστήματος, για την επεξεργασία των πληροφοριών που θα λαμβάνονται απ' όλες τις εγκαταστάσεις και υποσυστήματα, τόσο τα νέα όσο και τα παλαιά
Παράλληλα, η Spidersat εφαρμόζει ήδη πρωτοποριακά επιμέρους συστήματα τηλε-ελέγχου - τηλεχειρισμού, τα οποία μπορούν να ενταχθούν στο γενικότερο σύστημα τηλεμετρίας και αυτοματισμών της επιχείρησης. Η καταγραφή και ο έλεγχος των τιμών δυναμικών παραμέτρων του δικτύου, όπως στάθμες και παροχές τροφοδοσίας δεξαμενών, καταναλώσεις και πιέσεις σε διάφορα σημεία του δικτύου, συμβάλει στην εξαγωγή πολύτιμων συμπερασμάτων, διασφαλίζοντας τη σωστή και ασφαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων καθώς και τη συνεχή ομαλή και ποιοτική λειτουργία.
 
Διασφαλίστε την επένδυσή σας, επιτηρώντας διαρκώς την απόδοση της επιχείρηση σας
 
Copyright © SpiderSat.gr. All rights reserved